Preloader Close
(LINE)@jcinfinte

JCinfinite ប្រព័ន្ធបង្កើតមុខរបរ

ជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាក្នុងការធ្វើអនឡាញ។

About Jcinfinite

New normal New Network
Future System 2023

JCinfinite យើងគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មបណ្ដាញ “បែបថ្មី” ដែលមានលក្ខណៈពិសេសខុសប្លែកពីគេ។ ក្នុងគោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីផ្ដល់មុខរបរ បង្កើតចំណូលដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតឱ្យប្រសើរឡើងវិញ។

ជាការពិតណាស់ ព្រោះថាយើងគឺជាអាជីវកម្មបណ្ដាញដែលលក់ដោយផ្ទាល់របស់ប្រទេសថៃ ប៉ុន្តែយើងត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនិងកំពុងជាទីពេញនិយមជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតផងដែរ។ តាមការប្រមូលទិន្នន័យពីអ្នកដែលចង់ប្រកបអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯង ធ្វើឱ្យយើងបានដឹងថាពួកគាត់គ្មានចំណេះដឹងក្នុងវិស័យការធ្វើអាជីវកម្មអនឡាញនោះឡើយ និងថែមទាំងនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាការធ្វើទីផ្សារ។ Jcinfinite មើលឃើញពីបញ្ហាទាំងនេះ នឹងខិតខំព្យាយាមស្វែងរកវិធីដោះស្រាយ រហូតដល់អាចបង្កើតឡើងនូវប្រព័ន្ធមួយ គឺជាបច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលអាចស្វែងរកអ្នកដែលមានការតាំងចិត្តដូចគ្នាជាមួយយើង ដើម្បីឱ្យសមស្របទៅនឹងរបៀបរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ផ្ដល់ឱកាសឱ្យពួកគាត់មានចំណូលបន្ថែម មានការងារធ្វើ និងធ្វើឱ្យក្ដីស្រមៃក្លាយជាការពិត។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ដោយសារតែ Jcinfinite បានឆ្លងកាត់នូវបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យការធ្វើអាជីវកម្មក្នុងរយៈពេលដ៏យូរ

និងទទូលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងណាស់ យើងយល់ច្បាស់ថា នៅតែមានមនុស្សមួយចំនួនធំ មិនមែនថាពួកគាត់មិនចូលចិត្តអាជីវកម្មបណ្ដាញនោះទេ ពួកគាត់ឃើញថាពិតជាបានលទ្ធផលល្អមែន ប៉ុន្តែត្រឹមតែមិនចូលចិត្តពីជំហានរបស់វា នេះហើយទើបយើងបង្កើតឡើងនូវប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃដែលបកប្រែជាភាសាផ្សេងៗ។ ដោយហេតុនេះ យើងសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យមកចុះឈ្មោះសម្រាប់កម្មវិធីសាកស្បងប្រើប្រាស់។ .

Sahuan Mingmalee
CEO & Founder of Jcinfinite
How We Work

របៀបប្រើប្រាស់ កម្មវិធីសាកល្បង
The Jcinfinite

01

ចុះឈ្មោះ
ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

បន្ទាប់មកប្រព័ន្ធនឹងប
ង្ហាញលេខកូដសម្ងា
ត់របស់អ្នក។.
Register
02

ប្រព័ន្ធ
ការសាកល្បង

សូមអ្នកអានការពន្យល់លម្អិតបន្ថែម ធ្វើតាមជំហានទី ១ - ៥ និងចុចយល់ព្រមដើម្បី upgrade។
Login
03

សូមរង់ចាំ
ការអនុម័តពីប្រព័ន្ធ

ពេលអ្នកត្រូវបានអនុម័តឱ្យប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធនឹងផ្ញើ username និង password
Login
04

ប្រព័ន្ធសមាជិកភាព
ប្រព័ន្ធភ្នាក់ងារ

ចូលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ និងធ្វើតាមជំហានទី ១ - ៤ ដើម្បីបង្កើតគេហទំព័រហាង
Login
4 Step

របៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធពិតរបស់យើង

Register

ចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រ landing Page។

Trial system

ចូលប្រព័ន្ធ សូមអ្នកអានការពន្យល់លម្អិតបន្ថែម។

Upgrade

ចុចយល់ព្រមដើម្បី upgrade និងសូមរង់ចាំការអនុម័តពីប្រព័ន្ធ។

Full system

ចូលប្រព័ន្ធសម្រាប់សហគ្រិន ដើម្បីដំឡើងសេវាកម្មផ្សេងៗ។

Why Choose Us

១២ តើអ្វីខ្លះជាចំណុចខ្លាំងរបស់យើង?
និងហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវជ្រើសរើសយើង?

JC INFINITE

យើងគឺជាប្រភេទអាជីវកម្មបណ្ដាញ “បែបថ្មី”

ដែលបានឆ្លងកាត់នូវបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យការធ្វើអាជីវកម្មក្នុងរយៈ ពេលដ៏យូរ និងសិក្សារកយុទ្ធសាស្ត្រឱ្យសមស្របទៅតាមយុគសម័យ។

JC infinite និង Founder

ពួកគាត់សម្រេចបានយ៉ាងជោគជ័យក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មមកជាង ១០ ឆ្នាំ។.
.

ប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃ

ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើប ជួយឱ្យអ្នកងាយស្រួលក្នុងការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញ។

Easy ងាយស្រួលយល់

ដែលអ្នកអាចធ្វើវាបាន អ្នកគ្រាន់តែអនុវត្តតាមពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ
(Road Map)

E-commerce

អ្នកអាចក្លាយជាម្ចាស់ហាងអនឡាញដោយខ្លួនឯង អាចទិញបាននូវផលិតផលនៅក្នុងហាងរបស់អ្នក ឬអ្នកចង់ បង្កើនចំណូលក៏អាចធ្វើបាន គឺទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើន។

ប្រព័ន្ធនឹងត្រឡប់ទៅវិញជូនអ្នកនូវទឹកប្រាក់ដែលសមស្រប

ធ្វើការទូទាត់ជាទៀងទាត់និងត្រឹមត្រូវ។ ម្យ៉ាងទៀតគឺអ្នកអាចរកចំណូលបានជាបន្តបន្ទាប់ បើអ្នកឈប់ធ្វើ មានន័យថាអ្នកគ្មានបានចំណូល។

រៀបចំវគ្គអប់រំ

សម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មតាមរយៈអនឡាញ។

ប្រមូលផលិតផលជាច្រើនមុខប្រកបដោយគុណភាព

ឱ្យអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីទិញ ប្រើប្រាស់ ឬបន្តលក់លើហាងអនឡាញរបស់អ្នក។

Jcinfinite យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនគ្រប់រូប

ព្រោះថាអ្នកគឺជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងគ្រួសាររបស់យើង
និងយើងរីករាយណាស់ដែលបានផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់និងការណែនាំដល់អ្នក។

ទោះបីជាមេរោគមិនប៉ះពាល់ក៏ដោយ។

ដោយសារមានដាក់លក់គ្រឿងឧបភោគ បរិភោគដែលចំាបាច់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ខុសពីប្រភេទអាជីវកម្មដទៃទៀតនៅទូទាំងពិភពលោក ពួកគាត់ទទួលបានការលំបាកយ៉ាងច្បាស់លាស់។

Business AEC

មិនថាអ្នករស់នៅទីកន្លែងណាលើពិភពលោកនេះ ក៏អាចធ្វើបាននូវការទីផ្សារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដូចជា យើងរីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជា លាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងវៀតណាម។

គេហទំព័រមានប្រព័ន្ធឆ្លាតវៃ

ផ្ដល់សេវាកម្មដែលមានទាំងគេហទំព័រហាង ផលិតផល ប្រព័ន្ធ Sale page
ការផ្សព្វផ្សាយ និងវគ្គអប់រំសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្ម។